Dental Plus Stomatologia
klinika stomatologicznastomatologiaimplanty i wybielanieturystyka stomatologicznadojazd szczecin, polandklinika szczecin

Dr n. med. Małgorzata Wiechowska-Dobosz i lek. stom. Paweł Dobosz są członkami międzynarodowej, wyselekcjonowanej Grupy Naukowej SynCone. Zostali dodatkowo, specjalnie przeszkoleni w procedurach implantologicznych i zajmują się ustawicznym szkoleniem i zdobywaniem wiedzy.Co to jest Ankylos SynCone?

Za pomocą implantów Ankylos SynCone obecnie użytkowana (lub nowa) proteza może zostać w ciągu 1 dnia przymocowana w bezzębnej szczęce.

Dlaczego właśnie Ankylos SynCone?

Metoda oparta jest na doświadczeniu klinicznym od 1987 roku. Dodatkowo implanty Ancylos otrzymały ostatnio najnowszą powierzchnię FRIADENT plus charakteryzującą się:
- unikalną budową 3d dla optymalnej osteointegracji
- zwiększoną przyczepnością komórek w celu przyspieszenia rozwoju kości - wyjatkową zwilżalnością celem lepszej biokompatybilności
- zwiększeniem jakości kości w celu osiągnięcia przewidywalnego, długoterminowego sukcesu

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.syncone.pl


zdjęcie rengenowskie szczęk przed leczeniem

obraz po wszczepieniu 4 implantów

widok protezy górnej - płyta na podniebienie jest bardzo ograniczona

proteza dolna

po leczeniu

NOWOŚĆ - WYBIELANIE ZĘBÓW W 1 GODZINĘ PRZY POMOCY LAMPY PLAZMOWEJ BRITE SMILE!