Dental Plus Stomatologia
klinika stomatologicznastomatologiaimplanty i wybielanieturystyka stomatologicznadojazd szczecin, polandklinika szczecin

PRZYPADEK 1:

Odbudowa usuniętego siekacza szczęki przy pomocy implantu i korony pełnoceramicznej na podbudowie cecronowej.


przed leczeniem

przed leczeniem

zdjęcie rentgenowskie
osadzonego w kości implantu
2 lata po zakończonym leczeniu


PRZYPADEK 2:

Proteza całkowita na dwóch wszczepach.
Proteza na implantach.