Dental Plus Stomatologia
klinika stomatologicznastomatologiaimplanty i wybielanieturystyka stomatologicznadojazd szczecin, polandklinika szczecin


preparat Emdogain

Paradontoza jest chorobą, w której dochodzi do zaniku dziąseł oraz kości szczęk a w następstwie do przedwczesnej utraty zębów. Aby temu zapobiec stosujemy biologiczny preparat Emdogain, stymulujący przewidywalną regenerację utraconych tkanek miękkich i twardych.
PRZYPADEK 1:

Regenaracja ubytku kostnego


zdjęcie rentegnowskie przed leczeniem

po zastosowaniu preparatu emdogain doszło do odbudowy kości wokół rozchwianego zęba. W efekcie ząb przestał się chwiać i ustało krwawienie z dziąsła.PRZYPADEK 2:

Korekta przebiegu linii dziąseł oraz rekonstrukcja uśmiechu za pomocą mostów i protezy bezklamrowej na podbudowie cerconowej


przed leczeniem

po leczeniu


przed leczeniem

po leczeniu